การประชุม/สัมมนา

29 มิถุนายน 2562 พนักงานเอสทูไฮ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับความรู้ เรื่องการทำบัญชีเต็มรูปแบบด้วยโปรแกรมบัญชี New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ (ชลบุรี) ครั้งที่ 29  ณ ห้อง ชมทะเล 1 โรงแรม Bangsaen Heritage


 

วันที่ 11-12 มิ.ย. 2562  ภาพบรรยากาศโครงการ PGC by NEA รุ่น 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) 

โดย แบรนด์ เอสทูไฮ ได้ส่ง การเขียนแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อการส่งออก ไปต่างประเทศ จาก 1,250 แผนธุรกิจเพื่อการส่งออก รวม 5 ภูมิภาคของประเทศที่ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการประกาศคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความพร้อม เอสทูไฮ ได้ ติด 1 ใน 200 แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาการส่งออกที่มีความพร้อม และติดทั้งหมด 2 แผนธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า เขียนแผนโดยคุณ อภิภาดา มัคครากุล และ ลิปสติกเอสทูไฮ เขียนแผนโดยคุณ ภัทรา สิทธิแสง 

เป็นอีกก้าวของการเตรียมความพร้อมและดำเนินตามเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องการแข่งขันและเพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่งคง ยืนยาวแก่ ทีมงาน ตัวแทน พาสเนอร์ของ เอสทูไฮ ทุกท่าน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมควบคู่ไปด้วย

 

  

 

วันที่ 28 พ.ค. 2562 ภาพบรรยากาศ  เอสทูไฮ กับ การเข้าร่วม โครงการอบรมยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่สุดยอด SME ไทย ภายใต้โครงการประกวด SME  National Awards จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล 

 วันที่ 29 มี.ค. 2562 ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ง่ายนิดเดียว”  ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างความรู้แก่ทีมงานด้านการทำธุรกิจออนไลน์ “การตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย กับ e-market place ออนไลน์กับ ‘Shopee”  เป็นต้น

 ่

31 ตุลาคม 2561 แบรนด์เอสทูไฮ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดี แบรนด์เอสทูไฮของตัวแทนจำหน่ายชาวไทย ภายใต้สภาวะวิฤกตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย" ควบคุมการศึกษางานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ทำให้แบรนด์เอสทูไฮ ได้ทราบถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  โดยรวมผู้เข้าร่วมสำรวจ  92% มีความพึงพอใจต่อแบรนด์และประสิทธิภาพผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และข้อควรที่แบรนด์ควรพัฒนาเพิมเติมให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่อผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย21 ก.ย. 2561 เอสทูไฮ เข้าอบรมหลักสูตร "ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย." ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี คุณสิรภพ รุจรัตนพล ที่ปรึกษาด้านไอทีและธุรกิจออนไลน์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ Visitors: 207,146