รางวัล SME START UP AWARDS ครั้งที่ 4

สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 รวมทั้งสิ้น 116 รางวัล โดยมีนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และนายพาณิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อานวยการสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจานวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

S2HI ขอขอบคุณ ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สสว. คณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้โอกาส เอสทูไฮเข้าร่วมคัดสรรและเป็นหนึ่งผู้ผ่านการประเมิน รางวัล SME ระดับประเทศ จนได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน S2hi รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  

เราจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าสู่ระดับสากลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อไป   

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

Visitors: 311,343